Gebeds Versoeke

Dankie vir voorbidding! — Aug 10, 2010 8:50:23 AM

Asseblief julle pleit vir hulle! — Jun 30, 2010 8:57:14 AM

Bid asseblief vir die volgende mense — Jun 6, 2010 2:20:20 PM

Basaar — Jun 3, 2010 11:05:11 AM