Behou jou eiewaarde

Post date: Aug 8, 2011 4:48:42 AM

"Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid". Joh 17:14-17

Die koerant op my tafel is tog heeltemal anders as die televisie of die doek. My koerant kies ek in ooreenstemming met my eie oortuiginge en beginsels. Die televisie bied alleen die één lewensuitkyk aan - ek kan egter ophou om daarna te kyk, of 'n ander kanaal en uitsending soek wat in my smaak val.

Dit is seker goed om met ander opvattings as jou eie in aanraking te kom en jou oortuigings daaraan te toets. Jy word daardeur ryker, jou ervaringswêreld word groter, en jy kan daardeur versterk word. Dit kan jou bevry van jou gevestigde argumente waaraan jy op emosionele wyse vasklou, maar wat nie meer die toets van die waarheid kan deurstaan nie. Iemand anders se standpunte kan vir jou verrassende ontdekkings inhou. Die kontak met ander standpunte kan ook beteken dat jy opnuut oortuig word van die onveranderlike, waaragtige en vaste beginsels waarop jou lewe en dié van die wêreld gebou is.

Jy moet natuurlik daarvoor waak dat jy jou nie te maklik laat beïnvloed of geheel laat verander deur allerlei redenasies, menings, standpunte en gedagtes wat op jou afkom nie. Die duiwel sorg daarvoor dat hy die moderne kommunikasiemiddele op 'n suggestiewe, geslepe en taktiese wyse benut. Hierin gaan hy nie tot 'n openlike frontaanval oor nie, maar val ons aan deur ons vaste waardes en fondamente stadig onder ons te laat wegspoel.

Daarom is dit goed dat jy gedwing word om te besin oor die dinge waaraan jy onwrikbaar vashou. Jy moet weet waarvoor en vir wie jy in hierdie wêreld wil staan, en gewillig wees om selfs jou lewe daarvoor te gee!

Daarom het jy nodig om in aanraking te bly met die tydgees, soos uitgedruk in die koerant, in die film en televisie. Maar behou jou verankering in die onveranderlike: jou geloofsverhouding tot die lewende God, jou gehoorsaamheid aan die Woord en jou diensbaarheid aan die kerk van Christus.

Dr B Rietveld (Dagfinale)