Christelike lewenswandel

Post date: Oct 17, 2011 4:35:09 AM

"ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe." Gal 2:19-20

Die wese van die ware godsdiens lê daarin om te glo dat ons letterlik deel is van Christus. Ons moet nie net eenvoudig na Hom opsien as ons Middelaar, Voorspraak en Voorbeeld nie, maar ook dat Hy ons in Sy besit het. Hy is ons lewe. Hy is die lewende fontein wat my persoonlikheid voed. Die apostel Paulus het nooit moeg geword om hierdie groot feit oor en oor te herhaal nie. Dit sou goed wees as elkeen van ons elke dag kon sê: “Christus is in my, laat ek daarvolgens lewe.”

Ons moet bereid wees om nee te sê vir die “self”, sodat die lewe van Christus in en deur ons sigbaar kan word. Ons moet ons verhouding tot Hom daagliks uitleef. Wanneer verkeerde en slegte gedagtes by ons opkom, moet ons onthou dat ons 'n wêreld betree het waar sulke dinge geen plek het nie. Ons is nie meer in die koninkryk van die god van hierdie wêreld nie, maar het oorgegaan in die koninkryk van Christus.

In Efesiërs 6:13-17 word die wapenrusting van die Christen beskryf en in Kolossense 3:12-14 die klere wat hy onder sy pantser dra. Ons moet seker maak dat ons elke dag reg aangetrek is. As ons ons humeur oor nietighede verloor, of onvriendelik in ons optrede is, dan het ons beslis nie die gordel van liefde aangesit nie. As ons toegee aan hoogmoed, gierigheid, afguns en jaloesie, dan het ons die verkeerde kledingstukke aangetrek. Ons moet ons kledingstukke dan uit die teenoorgestelde genadegawes gaan kies.

Dis nie genoeg om die verkeerde te vermy nie. Ons Meester eis dat ons altyd moet doen wat reg is. Soms faal ons juis omdat ons versuim het om ons met die gawes van die gees, wat deur Christus voorsien word, te beklee.

Laat ons dan dag vir dag sê: “Here Jesus, omhul my met Uself, sodat wanneer ek uitgaan, ek goed gekleed sal wees sodat ek die eise van die lewe die hoof kan bied.”

In Christus vir ons posisie; Christus in ons vir ons lewe; ons met Christus vir ons veiligheid.

FB Meyer