Die doel van die lewe

Post date: Sep 29, 2011 3:39:05 AM

Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem”. Joh 18:37

Dit was die Here Jesus se antwoord op Pilatus se vraag en in 'n sekere mate kan elkeen van ons Sy woorde vir onsself toe-eien. Daar is die onsterflike woorde uit die ode van William Wordsworth wat die gedagte uitspreek dat ons voor God gestaan het om ons opdrag te ontvang voordat ons met hierdie liggaam beklee is. Of die digter nou reg of verkeerd was in sy vermoede dat ons nie “volslae naak of vol vergetelheid van God, ons Tuiste, gekom het nie”, hoef ons nie te beredeneer nie. Voldoende is dit dat God ons uitgestuur het om 'n ideaal te vervul, 'n doel te bereik, en van die waarheid te getuig! Ons moet onsself afvra of ons die Goddelike raadsplan vervul wat die apostel die “hoë roeping" (FIL. 3: 14) noem.

God het elke mens met 'n doel geskape

Die pottebakker neem 'n stuk klei met ‘n spesifieke doel in sy hand. Wanneer hy dit op die ronde skyf plaas, is dit sy voorneme om daarvan 'n voorwerp te maak wat uiteindelik sal dien as ‘n versiering of as 'n gebruiksartikel. Met die draaiende skyf aan die een kant en sy vaardige hantering aan die ander kant, sal hy sy doel bereik en die produk voltooi. “Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie . . . spreek die Here". (Jer 18:6).

Hy het my gemaak en gevorm. Die tyd en omstandighede van my geboorte het Hy uitgekies, my voorgeslag en afkoms, my geestelike en verstandelike toerusting en my liggaamsbou. “My gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde." (Ps 139:15)

Op ons nederige vraag: “Waarom het U my so gemaak?" gee God nie altyd 'n hoorbare antwoord nie. Dikwels is Sy antwoord sonder stem. Maar as Sy uitverkorenes weet ons, dat ons Sy plan met ons, sal volvoer.

Al lyk jou taak hoe groot en hoe moeilik, weet dan dat jou Heiland in dieselfde juk sal trek as jy. Sy wil sal deur jou bereik word, Sy liefde sal jou dra en jy sal vir die waarheid kan getuig soos dit in Jesus is.

GEBED: O Here, sommige van ons deins terug vir ons lewenstaak, vir hulle met wie ons moet omgaan, vir onaangename arbeid en lastige pligte. Stel ons in staat om U doel raak te sien en om U te vertrou waar U U plan in ons lewe uitvoer. Gee dat die liefde van Christus ons sal dring om nie meer vir onsself te leef nie, maar vir U. Amen.

FB Meyer