Die éen waarvan ons seker kan wees

Post date: Aug 22, 2011 12:53:22 PM

“Daarom, omdat ons ‘n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. Want onse God is ‘n verterende vuur”. Hebreërs 12:28-29 OAV.

By die wederkoms van Christus sal alles wat tans nog verborge is, bekend gemaak word. By die laaste oordeel sal die ware werklikheid eers aan die lig kom. Dan sal ook finaal geopenbaar word wat heilig en wat onheilig is, wat verganklik en wat onverganklik is. Alle geskape dinge en mense wat nie in Christus herskape is nie, sal dan verdwyn. “Nog een maal laat Ek nie alleen die aarde nie (soos tydens die wetgewing by Sinai), maar ook die hemel bewe. En hierdie woord: nog een maal, wys duidelik op die verandering van die wankelbare dinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly.” (Heb 12:26)

Wat sal bly? Wat is onwankelbaar? Die koninkryk van Christus. Alle ander ryke het 'n korter of langer lewensduur, en dan vergaan hulle. Ook ons persoonlike koninkryk: ons jeug, ons krag, ons ideale, ons besit, ons roem, ons naam, gaan verby en vergaan. En net so alle koninkryke van die groot wêreldheersers en kulture.

Maar één ryk is onwankelbaar. “Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees". Vir die gelowige wat weet dat alle ander ryke sal wankel, is daar net één wettige lewenshouding:dankbaarheid - dat hý/sý die één onwankelbare ryk ontvang. Inderdaad “ontvang” ons dit. Jesus het Sy koningskap met goed en bloed losgekoop en losgestry. Daarom pas dankbaarheid ons!

Te midde van alles wat ons besorg maak oor die toekoms, moet ons dus nooit vergeet om dankbaar te wees dat ons nooit van dié koninkryk beroof kan word nie. Ja, ons kan in 'n wêreldkatastrofe alles verloor, maar tog alles wen: die koninkryk op die nuwe aarde. En nou is dit die tyd waarin ons God vir hierdie sekerheid, met dankbaarheid, moet eer.

Dit is tot oneer van God as ons beangs word oor die moontlikheid dat ons in die toekoms alles mag verloor. Hy het gesorg vir 'n onverganklike koninkryk. Alleen deur in elke opsig dankbaar te lewe, eer ons God op 'n wyse wat Hom behaag. Dan het ons eerbied vir Sy betroubare beloftes.

Wees dankbaar vir die sekerheid van God se verlossing “want onse God is 'n verterende vuur”. Wie die koninkryk (d.w.s. Jesus, die Koning) nie aanneem nie, is net geskape en nooit herskape nie. En dié hou nie stand voor Sy verterende oordeel nie.

Ds J Overduin (Venster op die lewe)