Die Here is by jou

Post date: Nov 7, 2011 5:30:50 AM

En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld”. Matteus 28:20

Ek is met julle al die dae”. Ons Here Jesus Christus was in sy menslike gestalte op die aarde totdat Hy in die hemel opgevaar het. Daarna, met Pinkster (Hand 2:2), is die Heilige Gees uitgestort en is Hy vanaf daardie dag deur die Heilige Gees by- en in ons teenwoordig.

Hoe dikwels leef ons nie in vrees vir die toekoms en vir die moontlike pyn wat op ons wag nie? Die toekoms van ons dierbares is meestal vir ons die grootste bron van kommer. Ons het ‘n behoefte aan wysheid, krag en leiding vir die toekoms.

Maar nou sê ons Here Jesus Christus dat Hy wel hier is. Dat ons bewus moet wees van Sy voortdurende teenwoordigheid by ons en dat ons dit so moet aanvaar en ons daarin moet verbly (Fil 4:4-7). Ons lewenspaadjie is deur die voorsienigheid van God vir elkeen van ons afgebaken, óf dit nou is deur die daaglikse werk wat ons moet verrig in die versorging van ons huis en haard, óf in die uitvoering van ‘n besonderse opdrag en roeping. Maar terwyl jy daagliks daarmee besig is, kan jy die teenwoordigheid van Sy nabyheid ervaar en weet dat Hy jou vergesel waar jy jou ookal bevind.

Maar Hy vra ook van ons ‘n sekere verantwoordelikheid, nl om gehoorsaam aan Hom te wees, en Hom te dien met die regter ingesteldheid van ons hart en bowenal, om in Hom te glo.

Gehoorsaamheid: “As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak”(Joh 14:23).

Ingesteldheid van die hart:Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien” (Mat 5:8). "Laat julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My” (Joh 14:1). “en die sorge van hierdie wêreld ... verstik die woord” (Markus 4:19). Die hart moet vry wees van sorge, van alles wat ons aandag wegneem van God. Die koorsagtige hartstog, onwaardige ambisie, hoogmoed, ydelheid en wêreldse gejaag na niks, dring Jesus uit ons lewens. Maar hoe verdryf ons daardie sorge wat so aan ons siele knaag? Deur gereeld die Woord van God te lees, dit biddend te oordink, en dit dan op ons eie lewens toe te pas.

Geloof: Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid” (Judas 1:20). Geloof, nie gevoel nie, maak ons bewus van Sy teenwoordigheid. Daarsonder kan ons gees nie Sy nabyheid ervaar nie, selfs al was ons saam met Johannes op Patmos. Deur die geloof sal jy vind dat Hy net so naby jou is waar jy vandag ookal verkeer, as wat Hy in Palestina was, lange jare gelede!

FB Meyer