Dien met hart en siel

Post date: Jun 27, 2010 3:59:20 PM

“As julle al die gebooie wat ek julle vandag gee, stiptelik gehoorsaam en die Here julle God liefhet en dien met hart en siel, sal Hy vir julle land sy reën gee op die regte tyd, lente- en somerreëns, en julle sal koring, wyn en olie oes.Die Here sal sorg vir groen gras op julle veld vir julle vee, en julle sal oorgenoeg hê om te eet” (Deut 11:13-15)

Gedurig pleit die Bybel “dien God met hart en siel” . Die Here wil hê jy moet Hom passievol dien , nie uit pligsgevoel nie. Mense gaan selde voluit met iets wat hulle nie geniet om te doen nie of passievol oor voel nie. Die Here wil hê jy moet jou natuurlike aanleg en belangstellings gebruik om Hom en ander te dien.

Hoe weet jy wanneer jy God met hart en siel dien?

Die eerste flikkerlig is entoesiasme! As jy iets doen omdat jy dit geniet hoef niemand jou te motiveer, uit te daag, of te kontroleer nie. Jy doen dit met die grootste plesier. Jy soek nie erkenning, komplimente of beloning nie, want jy doen jy dit met die grootste liefde!...Aan die anderkant natuurlik, as jou hart nie ín iets is nie, gooi jy gou-gou tou op.

Om die Here te “dien met hart en siel” het die voordeel van effektiwiteit. Wanneer jy vir die Here dóén wat jy baie graag wíl doen, raak jy gekonfyt daarin. Passie dryf perfeksie! As jy vere voel vir iets, bereik jy ook vere daarmee. Mense wat die meeste sukses behaal op enige terrein, is daardie mense wat dit doen met passie – nie plig óf profyt nie.

Moenie streef na ‘n sogenaamde “goeie lewe” nie, want die “goeie lewe” is nie goed genoeg nie. Uiteindelik bring dit nie volle vervulling nie. Jy kan alles hê waarván om te lewe en steeds niks hê waarvóór om te lewe. Streef daarom na die “beter lewe” – om God te “dien met hart en siel”! Ontdek wat jy passievol geniet om te doen – dít wát die Here jou ‘n hart voor gegee het – en dóén dít dan voluit tot Sy eer!