God bepaal jou lewensdoel

Post date: Oct 10, 2011 5:22:09 AM

En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom”. Kol 3:17

Niks is rampspoediger as om doelloos deur die lewe rond te dobber nie! God het elke mens vir ‘n besondere doel toegerus. Daarom is daar in elke lewe die oomblik van helderheid wanneer ‘n mens sy toekoms raaksien en sy koers kry. Dit is wanneer jou lewenstaak vir jou sigbaar word.

God het 'n doel met die liggaam en die siel, waarvan al die lede gevorm is toe nog geeneen van hulle daar was nie (Ps. 139: 16). Is dit denkbaar dat Hy aandag en sorg aan die skepping van die liggaam sou gee sonder dat Hy ‘n doel met die siel sou hê?

Soos ons in die lewe groei word ons lewenspad en lewensdoel al hoe duideliker. Ons moet maar net God se leiding op ons lewenspad volg en daarop reken dat ons Almagtige Vader ons sal voorsien van alle genade, wysheid en krag wat ons vir ons lewensdoel nodig mag hê.

Wanneer die kaptein van 'n krieketspan die paviljoen verlaat om te gaan kolf, terwyl die skare elke beweging van hom dophou, kan hy vir homself sê: “Ek gaan my honderdtal behaal, om nou maar die minste daarvan te sê!” Terwyl hy sy plek teenoor die bouler daar oorkant inneem, is dit asof hy sê: “Jy kan maar jou beste uithaal, maar ek gaan wen!” Dit is in so 'n gees dat elkeen die lewe die hoof moet bied: “Ek gaan wen - deur die genade van God.

Moet nooit vergeet dat God jou medewerker is nie. Die Here se krag sal in my en jou swakheid volbring word. Hy sal nie die werk van Sy hande laat vaar nie! In my lang lewe van een-en-tagtig jaar het ek baie meer skommelinge en moeilikhede ondervind as wat die meeste mense te beurt val, maar ek kan sonder aarseling verklaar dat waar God 'n plan het, Hy self die waarborg vir die afloop daarvan is! Waag dit maar net om Hom te vertrou en volg Hom terwyl Hy jou voorwaarts lei.

FB Meyer