Hê liefdevolle bergip vir ander se gevoelens.

Post date: Jul 15, 2010 8:39:37 AM

“’n Verstandige mens beteuel sy humeur en stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees.” - Spreuke 19:11

Om ‘n verhouding te herstel, help dit om liefdevolle begrip te hê vir die ander een se gevoelens. Gebruik jou ore meer as jou mond. Voordat jy enige verskil of misverstand wil oplos, luister eers na die ander een se gevoelens. Paulus sê, “Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink (“skopos”) nie, maar ook aan dié van ander” (Fil 2:4). Die Griekse “skopos” gebruik ons in “teleskoop” en “mikroskoop”. Dit beteken om baie deeglik aandag te gee. Fokus op die gevoelens, nie die feite nie. Begin met liefdevolle begrip, nie klinies korrekte oplossings nie.

Moenie probeer om mense se gevoelens weg te praat nie. Luister net en laat hulle emosioneel ontlaai sonder om selfverdedigend te wil wees. Knik begripvol al verskil jy. Gevoelens is nie altyd logies en betroubaar nie. Weersin laat ons dikwels op ‘n dwase wyse dink en optree. Selfs Dawid erken, “Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig; soos ‘n redelose dier het ek my teenoor U gedra” (Ps 73:21-22). Wanneer ons gewond word neig ons almal om soms dierlik op te tree.

Alternatiewelik sê die Bybel, “’n verstandige mens beteuel sy humeur en stel sy eer daarin om vergewensgesind te wees” (Spr 19:11). Selfbeheersing en geduld kom met wysheid, en wysheid kom deur te luister na ander se perspektiewe. “Luister” sê, “Ek waardeer jou mening, ek gee om vir ons verhouding en jy maak saak vir my”. Die gesegde is waar: Mense gee nie om wat on sweet nie totdat hulle wee tons gee om.

Om ‘n verhouding te herstel “moet ons kan konsidererend wees teenoor ander se twyfel en vrese. Laat ons eerder die ander persoon tevrede stel, nie onsself nie, en doen wat is vir hom of haar die beste. Paulus sê juis, “Ons moenie aan onsself dink nie: elkeen van ons moet aan ons naaste dink en aan wat vir hom goed is en wat hom in die geloof kan opbou” (Rom 15:1-2). Dit is ‘n opoffering om selfbeheersd en geduldig die woede en wonde deur ander te absorber, veral as dit ongevraagd en onverdiend is.

Onthou dit is wat Jesus vir jou gedoen het. Hy het ongevraagde, onverdiende, boosaardige woede verduur, om jou te red. “Christus het immers ook nie aan Homself gedink nie, inteendeel. Dit was met Hom soos daar geskrywe staan: “Die bele3digings waarmee mense U beledig, het op My neergekom” (Rom 15:3).