Is gelowiges abnormaal?

Post date: Jul 25, 2011 6:18:45 AM

Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade; daar is niemand wat goed doen nie”. Psalm 14:1 (OAV)

So word dit alte dikwels in ongelowige kringe voorgestel: “Mense wat glo, is eintlik abnormaal. Daar is by hulle 'n skroef los. Hulle is so effens getik.” Hulle kyk ons 'n bietjie medelydend aan: “Dat julle darem nog nie verstandiger geword het nie! Daardie geloof is tog so 'n dwaasheid.”

Veral as jy nog jonk is, maak so 'n veragtelike uitspraak jou baie seer. Dis nie lekker as mense met 'n veelseggende gebaar insinueer dat jy nie 'n normale jong mens is nie.

Is dit werklik iets abnormaals om te glo? Of het ons met abnormales te doen as ons Nietzsche in matelose selfoorskatting die credo van die goddelose: “God is dood!” hoor uitbasuin? As jy nagaan hoe Nietzsche se teorie in praktyk uitgevoer is, dán kom jy beslis by die abnormale uit.

Vir die mense wat die gruweldade in die konsentrasiekampe in die Tweede Wêreldoorlog gepleeg het, was die geloof in God, uitgedien. Is hulle toonbeelde van “die normale mens”? Hulle wat die mees perverse, hipersadistiese bacchanalieë ten koste van duisende weerlose gevangenes gepleeg het? Het die Bybel gelyk in sy beskrywing van hulle optrede? Psalm 14; Rom. 1:18-32; 3: 9-20.

Van abnormaal gepraat - die Bybel reken af met alle godloënaars deur hulle kort en saaklik as “dwase” te bestempel. So 'n dwaas skuil daar ook in jou hart. So abnormaal het jy ook geword deur die sonde. “Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie” (Rom. 3 : 10).

En tog lees jy vandag nog jou Bybel. Tog sal jy netnou weer tot God bid, dit wil sê, om die aangesig van God te soek. Hoekom doen jy dit tog? Dit is te danke aan Jesus Christus. Hy het ons genees van die sondige wanbegrippe. Hy het ons teruggebring - na God! Hy het die lewe tot die normale, deur God gewilde, lewe teruggebring. Hy het weer van ons mense van God gemaak. Ons wat glo, is nie die abnormales nie. Ons het weer normaal geword. Die abnormaliteit is by die ongeloof. Die dwaas sê in sy hart: “Daar is geen God nie!”

Dr FE Hoekstra (Dagfinale)