Lewensversekering

Post date: Sep 5, 2011 6:25:17 AM

“Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan”. Matteus 4:4OAV

'n Paar jaar gelede het ek die volgende in 'n Skrifoordenking gelees: Toe 'n kissie appels by die mark omval, het dit geblyk dat die onderste appels slegter as die boonste is. “In hierdie land gaan dit altyd so met die appels,” het 'n vrugtehandelaar gesê. As dit waar sou wees, gaan die Skrifoordenking voort, beteken dit dat baie mense al hulle beginsels vir geld sal opoffer. Hulle vind hulle sekuriteit in geld, in die sekerheid wat die stoflike dinge kan koop. En al die pakkers moes maar stilswyend, bang dat hulle hul werk sou verloor, die slegte appels onder pak en die goeies bo.

Het jy 'n vaste betrekking? Is jy met jou studie en opleiding op soek na 'n werk waaraan 'n groot salaris, 'n goeie versekering en 'n behoorlike status verbonde is? Dit lyk mos asof die meeste mense in hierdie dinge hulle sekerheid soek en vir hulle kinders geen hoër ideale het nie!

Wat gaan gebeur as jy jou werk verloor of as jy siek word? Waar gaan jy dan veiligheid soek? In iets van jouself, in die een of ander belegging, of in iets stofliks? Is dit nie alles onseker en wankelbaar nie?

Dis waar: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan”. Dit beteken: Jy moet die laaste vastigheid in die lewe nie by die dinge van hierdie aarde soek nie, maar by God alleen.

Ds G Zeyl (Dagfinale)