Moenie ander verloor deur blind te wees vir eie foute nie

Post date: Jul 20, 2010 7:31:06 AM

“Huigelaar! Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal” (Matt 7:5)

Die strewe na ‘n foutlose verhouding begin by die herstel van ons eie foute. Om ‘n gebroke verhouding te herstel moet ons ons eie verkeerd erken, bely en regmaak. As ons ernstig is oor die herstel en heil van ‘n verhouding, moet ons ons eie foute nie misken nie maar erken. Jesus het gesê dit help om alles beter te kan raaksien en insien: “Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal” (Matt 7:5).

Sou ‘n hartchirurg enige iemand geblindoek wou opereer? Waarom wil ons dikwels ander verbeter deur ons eie onbeholpenheid van blind te wees vir ons eie foute? Omdat ons almal blindekolle het, help dit meestal om ‘n derde objektiewe persoon se evaluering van ons optrede vooraf te vra. Ons moet ook die Here vra om ons te wys hoeveel van die probleem word veroorsaak deur ons eie foute. Vra, “Is ék die probleem? Is ék onrealisties, onsensitief of dalk té sensitief?” Die Bybel sê, “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie” (1 Joh 1:8).

Erkenning en belydenis is onontbeerlik vir versoening. Dikwels lewer ons hanteringswyse van verskille en konflikte nie ‘n ontlonting máár ‘n ontploffing. Om te begin deur ons foute nederig te erken, ontlont ons die ander persoon se woede en word die aanval ontwapen omdat hy of sy nie meer verontskuldigde verdediging van ons hoef te verwag nie.

Moenie verskonings maak om blaam te verplaas nie; erken en dra eie verantwoordelikheid vir persoonlike aandeel aan gebrokenheid in ‘n verhouding. Erken eerlik en bely opreg eie foute en vra vergifnis.