Ons dien God deur ander te dien

Post date: Jul 5, 2010 9:15:21 AM

Mark 10:43 -“Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees.”

Die wêreld definieer grootheid in terme van mag, besittings, stand, status en styl. Die opvatting bestaan dat iemand geariveer het, as hy op ander se diens kan aandring. In ons selfgesentreerde, egoïstiese wêreld, waarin almal gedien wil word, is dienskneg wees nie ‘n gewilde konsep nie.

Jesus definieer grootheid in terme van diens, nie status nie. God bepaal ons grootheid deur hoeveel mense ons dien, nie deur hoeveel mense óns gedien word nie. God se maatstaf is só lewensvreemd aan ons daaglikse wêreldse verstaan van grootheid dat ons dit nóg kinderlik verstaan en nóg gehoorsaam toepas. Selfs die dissipels het onderling gestry oor wie die prominente posisie verdien het. 21 Eeue later wedywer mense steeds vir posisie en prominensie.

‘n Magdom boeke oor leierskap het al die lig gesien, maar weinig oor dienskneg wees. Elkeen wil lei; niemand wil ‘n dienskneg wees nie. Dit is ons aard om eerder generaals te wees, as manskappe. Selfs Christene wil eerder “diens-leiers” wees, nie bloot gewone diensknegte nie. Om soos Jesus te wees, is om ‘n dienskneg te wees. Dit is wat Hy homself genoem het: “Die Seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien…” (Matt 20:28).

God het ons geskep vir diens, nie vir selfgesentreerdheid nie. Sonder ‘n dienswillige hart, misbruik ons maklik God se lewensgawes tot ons eiewillige voordeel. Ons gebruik dit dikwels selfs as verskoning om nie ander se behoeftes te ontmoet nie. God toets dikwels die bedoeling van ons hart, deur van ons onverwagte dienslewering te vereis. Wanneer ons iemand sien struikel en val, verwag God dat ons sal uitreik en help, nie sê: “Ek het nou maar eenmaal nie die gawe van barmhartigheid en dienslewering ontvang nie!” 1 Joh 3:18 pleit: “Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid”. Opregtheid dui op ons geestelike volwassenheid in Christus. Leef ons nog ná ons vroëer selfsugtige hart of ná God se hart? Dit is selfs moontlik om ‘n leeftyd lank diensbaar te wees, sonder om ooit ‘n dienskneg te wees. Nie almal het die hart van ‘n dienskneg nie. Hoe sal ons weet of ons die hart van ‘n dienskneg het? Jesus het gesê: “Aan hulle vrugte sal julle hulle ken” (Matt 7:16).