Ontwikkel selfbeheersing.

Post date: Aug 29, 2010 4:29:43 PM

“ ‘n Stad sonder ‘n muur om hom te beskerm, so weerloos is ‘n mens as hy nie selfbeheersing het nie.” (Spreuke 25:28)

Selfbeheersing vestig ‘n selfbewustheid van innerlike bekwaamheid. Soos ‘n fyn ingestelde motor bly ons lewe op koers met die geringste aanraking van die stuurwiel. Die vrug van selfbeheersing is selfvertroue en belewing van innerlike versekerdheid. Selfbeheersing en selfdissipline is ook sleutelfaktore in ons suksesvolle verwerking van ons foute, flaters en onvermoëns. Sonder selfdissipline sal ons kwalik die nodige besluite vir ons innerlike heling kan neem.

Paulus het dit ook besef en gesê, almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinningskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike” (1 Kor 9:25).

Olimpiese atlete oefen jare vir die geleentheid om ‘n kortstondige oomblik van glorie te smaak. Die wedloop van die lewe is baie belangriker as enige aardse atletiek wedloop. Selfbeheersing is nie maar opsioneel vir christene nie.

Hoe ontwikkel ons selfbeheersing?

Herken en erken jou probleem. Om selfbeheersing enigsins te begin ontwikkel moet die onvermydelike waarheid aanvaar word: Ek is verantwoordelik vir my gedrag!

Die Bybel leer, “Iemand wat in versoeking kom moet nooit sê: “Ek word deur God versoek” nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie. Maar ‘n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep” (Jak 1:13-14).

Hoor jy wat gesê word? Dit sê jy doen dinge omdat jy dit graag wil doen. As jy iets doen wat jy weet vir jy sleg is, sal jy dit nog steeds doen omdat jy daarvan hou om dit te doen. Ons wil dit doen; dit is ‘n innerlike begeerte.

Wil jy meer selfbeheersing hê? Erken jy het ‘n probleem en wees spesifiek en eerlik daaroor. Begin doelgerig bid vir jou spesifieke probleem areas.

Plaas jou verlede agter jou. Paulus moedig ons aan om te vergeet wat agter is en ons uit te sterk na wat voor is, en ons in te span om die hemelse prys te behaal waartoe God ons in Christus geroep het (Fil 3:13-14). Taboe met die wanopvatting, “eenmaal ‘n mislukking altyd ‘n mislukking”. Dit is eenvoudig net nie die waarheid nie. God se genade en ‘n tweede kans vir ons, is nuut en vars elke môre.

Mislukking in die verlede beteken nie noodwendig ons sal nooit kan verander in ons groei en vooruitgang nie. Weliswaar kan ‘n herhaling van mislukkings gekweek word, deur voortdurend slegs op mislukkings in die verlede te fokus. Dit is soos om ‘n motor te bestuur en slegs in die tru-spieëltjie te bly kyk. Jy moet bots met wat voor jou is.

Vra die Here om jou te help om jou mislukkings en verlede agter jou te plaas.