Psalm 9:2-3

Post date: Jun 3, 2010 10:58:51 AM

Met my hele hart wil ek U prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel.Oor U wil ek my verbly en vrolik wees, u Naam wil ek besing, o Allerhoogste.