Joël 2:28-29

Post date: Jun 6, 2010 2:22:57 PM

28 "...Ek sal my Gees laat kom op al die mense, julle seuns en dogters sal as profete optree, julle oumense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien."

29 "...Ek sal my Gees laat kom selfs op dié wat nie in aansien is nie"