Selfbeheersing is nie opsioneel nie.

Post date: Sep 7, 2010 7:05:29 AM

“Die genade van God…voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug…te lewe” (Tit 2:11-12)

Selfbeheersing is nie opsioneel vir christene nie. Die wedloop wat ons hardloop is vir die ewigheid, en ons moet daarom sterk dissipline ontwikkel. Die Bybel sê:”Almal wat aan ‘n wedstryd deelneem, ontsê hulleself allerlei dinge. Hulle doen dit om ‘n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons ‘n onverganklike.” (1 Kor 9:25).

Hoe begin ons selfbeheersing ontwikkel?

Konfronteer jou gevoelens. Moenie toelaat dat jou gemoedstemminge jou manipuleer nie. God wil nie hê dat jy deur jou gevoelens beheer word nie. Hy wil hê jy moet in beheer wees van jou skommelende gemoedstemminge. In Christus kan jy leer om jou gevoelens te bemeester. Verwerk hulle. Konfronteer jou emosies: “Die genade van God…voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug…te lewe” (Tit 2:11-12). God se genade help ons om die regte besluite te neem, wat meewerk aan die genesing en herstel van ons menswees. God skenk ons die vermoë om “néé” te sê vir daardie gevoel, begeerte, of impuls wat skadelik is.

Glo jy kan verander. Die vrug van die Gees – liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing – groei in jou gedagtewêreld. Die saadjies moet ingeplant word in jou gemoed: Wat jy dink bepaal wat jy voel, en wat jy voel bepaal wat jy doen. God het ons die krag gegee om ons gewoontes te verander toe Hy ons die vermoë gegee het om keuses oor ons gedagtes te kan uitvoer. Leer die Bybel dat ons verander deur harde werk of deur blote wilskrag? “Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe” (Rom 12:2). Waardeur word ons verander – deur die vernuwing van ons denke. Wanneer jou selfbeheersing getoets word, moet jy jou gedagtes vul met God se beloftes. 1 Kor 10:13 sê: “God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan”. Hy verwag nooit van jou om iets te verduur wat sterker is as die krag wat Hy binne in jou gewerk het deur sy Helige Gees nie!

Selfbeheersing is nie ‘n “opsie” nie maar ‘n “móét”. Veral nie deur menslike oorweging nie maar deur “die genade van God” – “Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug…te lewe” (Tit 2:12).