Soek versoening nie verduideliking

Post date: Aug 24, 2010 7:01:37 AM

“Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na!”

(1 Pet 3:11)

In herstel van ‘n verhouding beklemtoon liewer versoening as verduideliking. Dit is onrealisties om te verwag dat elkeen altyd oor alles sal saamstem. Versoening fokus op die verhouding, terwyl verduideliking fokus op die probleem. Wanneer gefokus word op die versoening, verloor die probleem belangrikheid en raak irrelevant.

Ons kan ‘n verhouding weer laat werk, selfs wanneer ons sukkel om ons verskille op te los. Christene het dikwels grondige en eerlike verskille van menings en standpunte, maar ons kan verskil sonder om liefdeloos te wees. Verskille hoef nie geskille te wees nie. Dieselfde diamant skitter verskillend vanuit verskillende kante. God verwag eenheid, nie eendersheid. Ons kan hand aan hand loop, sonder om mekaar gedurig tromp-op te loop met “‘n tand vir ‘n tand en ‘n oog vir ‘n oog”. Gahndi het gesê: “’n Oog vir ‘n oog veroorsaak net ‘n wêreld vol blindes”.

Dit beteken nie ons gee op om te soek na ‘n oplossing nie. Ons mag aanhou kommunikeer en selfs heftig debateer – maar dit moet in ‘n gees van harmonie wees. Versoening beteken ons begrawe die strydbyl, nie die saak nie.

Met wie moet jy ‘n verhouding herstel? Besin ‘n oomblik en praat ernstig met die Here oor jou en daardie persoon. Tel op die telefoon en begin die herstelproses. Dit is nie maklik nie. Jou ego gaan ly. Dit het God se lewe gekos om jou verhouding met Hom te herstel. Ons kan nie vrede en versoening verwag sonder prysgawe nie. Dit vra heelwat moeitevolle insette om ‘n verhouding te herstel. Die kwaad moet vermy word en in die goeie volhard word. Niks gebeur van self nie. Vrede moet gesoek word en na versoening gestreef word. Onmin het die nare neiging om die eie hart wat dit koester te verteer! Daarom pleit Petrus:”Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is, soek vrede en jaag dit na!”