Wees vredeliewend teenoor ander

Post date: Aug 13, 2010 9:24:59 AM

“As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense”

(Rom 12:18)

Vrede het altyd ‘n prys. Dikwels kos dit ons eie trots; soms kos dit ons selfgesentreerdheid. As ons onsself wil handhaaf ten koste van ‘n ander een, sal daar moeilik vrede tussen mekaar wees.

In belang van liefdesgemeenskap, moet ons daadwerklik kompromie soek. Ons moet aanpas by ander en hulle behoeftes voorkeur laat geniet. Jesus se sewende saligspreking sê: “Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word” (Matt 5:9). Gods Koninkryk is ‘n Vredesryk en Koninkrykskinders bedryf nie onvrede in selfbelang nie. Koninkrykskinders het ‘n liefdeshart en wil gedurig tot die geluk en seën vir ander wees.

Vredemakers ontken nie verskille nie. Hulle vermy nie konflik nie. Hulle ignoreer nie probleme nie. Om dinge uit te praat en die lug te suiwer is nie ‘n teken van swakheid nie maar oorwinning. Jesus, die Prins van Vrede, was nie bang vir konflik nie.

Vredemakers hoef ook nie alles en almal net heeltyd tevrede te stel nie. Hulle hoef nie heeltyd net te wil ingee vir alles nie. Hulle hoef hulle nie soos ‘n vloermat te gedra nie. Hulle hoef nie deur almal te na gekom of vertrap te word nie. Jesus het nie bose verguising van ons menswaardigheid vir ons bedoel nie. Hyself het sterk standpunt ingeneem teen hewige weerstand van die bose. Die Bybel misken nie realiteite nie. Juis vir die daaglikse harde werklikheid waarin ons liefde moet uitleef word ‘n lewensvreemde benadering bepleit. Moenie spontaan vergelding, konflik, vernietiging, ens. soek nie. Al tart ons vyande en verlei die bose ons…”sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense” (Rom 12:18). Waar vrede is heers die liefde, daarom sing ons: “Waar daar liefde is, en deernis, waar daar liefde is, daar is God die Heer” (LB 526).