Ons Storie

NG KERK MACHADO-BOVEN SE GEMEENTEVERHAAL VIR 2010/2011

2010 word deur ons gemeentefamilie in Machado-Boven uitgeleef as “Jaar van Omgee”. Alle preke en kleingroepbyeenkomste fokus op ons jaartema met Sinodale Woordwyser 2005. Terselfdertyd begin ons as gemeentefamilie ook die Bybelboeke stelselmatig deurwerk. Seën en vrug vanuit ons doelgerigte fokus op versorging van mekaar en ander in onderlinge verhoudinge, word toenemend waargeneem in verskeie gemeentelike aktiwiteite.

Maandelikse Mannelofprysings te Boven en Machado bly steeds kosbare tye van samesyn. Interkerklike lofprysingsaande word by twee geleenthede aangevul met “Lof-en-Beeld aande”. By beide Boven en Machado word die Lofprysing opgevolg met DVD-aanbiedings van “die onbeskryflike grootheid van God” en “die wonder van ons as die skepping van God” (Louie Giglo). Aanvullend hierby beleef ons gemeentefamilie ook twee lofprysings hoogtepunte met enersyds, 22 Augustus 2010 se Lofprysingsdiens met Charlie Dicks en andersyds, 14 November 2010 se buitengewone Kerssangdiens met verskeie lede van Belfast Musiekskool.

Machado bediengspunt verbeter steeds die vorige jaar se Basaaropbrengs in Mei 2010, terwyl Boven bedieningspunt ons almal verras met ‘n ongelooflike R50,000.00 plus!

Na geseënde Pinksterdienste te Boven en Machado word 34 gemeenteleiers verryk met ‘n drie-aande toerustingsgeleentheid oor geestelike gawes by Machado bedieningspunt.

Vol verwagting pak ons as gemeentefamilie 2011 aan as “Jaar van Nuwe Lewe”. Alle preke en kleingroepbyeenkomste fokus op ons nuwe jaartema met Sinodale Woordwyser 2006. Ons gaan voort om ander Bybelboeke stelselmatig deur te werk. Op 5 Februarie 2011 hou ons ‘n baie geseënde “Nuwe Lewe Konferensie” o.l.v. Stephan Joubert. 42 van ons gemeenteleiers word verrykend toegerus oor “ ‘n Radikale nuwe koers binne God se Koninkryk”. Ons hou ook weer ‘n gemeentekamp in die Wildtuin met Bybelstudie en ‘n seminaar tema oor “Die Nuwe Lewe word bestuur deur die Heilige Gees”.

Ons dank ons Here vir sy liefde, omgee, sorg en nuwe lewe vir ons. Mag ons bly toeneem in ywer en diens aan Hom, mekaar en ander!