25 Julie 2010 - RINGSITTING

Post date: Jul 23, 2010 6:00:38 AM

NG Kerk Machado-Boven verwelkom en ontvang graag alle afgevaardigdes en hulle gades in Waterval Boven vir die 110 de Gewone Vergadering van die Ring van Lydenburg.

As gasheer gemeente nooi ons elkeen betrokke vir middagete om 13h00. Dankie vir Machado se susters vir die ete en Boven se susters vir die tafels en ligte versterking na afloop van die sitting.

Mag ons Here aan ons almal 'n baie vrugbare en geseënde vergadering skenk!